Home

Zelfstandig naamwoord eigennaam

Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord waarmee een individuele persoon of zaak wordt aangeduid. Deze wordt onderscheiden van de soortnaam of het appellatief. De wetenschap die eigennamen bestudeert heet de naamkunde of onomastiek. De meeste eigennamen worden in talen die het Latijnse alfabet gebruiken met een hoofdletter geschreven. Hierdoor zijn ze in de schrijftaal goed herkenbaar. Het Duits vormt in dit opzicht een uitzondering: in deze taal worden alle zelfstandige.

Zelfstandig naamwoord. eigennaam m een naam waardoor men een mens, dier of ding zich van andere van dezelfde soort onderscheidtOmdat Rome een eigennaam is, wordt het met een hoofdletter geschreven soortnamen / eigennamen. In de taalkunde wordt bij de zelfstandige naamwoorden een onderscheid gemaakt tussen soortnamen en eigennamen. Een soortnaam is een woord waarmee verwezen wordt naar een persoon, dier, plaats, instelling, merk, zaak of tijdstip door de soort te noemen waartoe een bepaald individu of exemplaar behoort

Wat is een bijvoeglijk naamwoord? - YouTube

Taaladvies.net Eigennaam

Een zelfstandig naamwoord of eigennaam voor een bezittelijk voornaamwoord. Soms voegen we de naam van de bezitter toe voor het bezittelijk voornaamwoord. Dit is heel erg informeel taalgebruik. We doen dit alleen voor de derde persoon enkelvoud en meervoud: Dat is Loes haar jas. Ik heb de buurman zijn sleutel hier liggen Zelfstandig naamwoord, eigennaam De volgorde is: - Eerst het herkennen van eigennamen. (Groep een, twee en uit leesboekjes: vanaf groep drie.) - Dan de betekenis van eigennamen: naam van een jongen, van een meisje, van een stad, van een land, van een winkel, enzovoort Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord dat een persoon of zaak als een individu, iets unieks benoemt. In de meeste gevallen worden eigennamen met een hoofdletter geschreven. Voorbeelden: Jan, Marie, Amsterdam, Vlaanderen, Rijksuniversiteit Leiden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Koninklijke Nederla..

Eigennaam - Wikipedi

eigennaam - WikiWoordenboek - Wiktionar

Verdere onderverdeling. Een bijzonder soort zelfstandig naamwoord is de eigennaam, die gebruikt wordt om een bepaalde persoon of zaak mee aan te duiden, bijvoorbeeld André, België, Spar en Wiktionary.Eigennamen worden in veel talen (waaronder het Nederlands) altijd met hoofdletter geschreven.. De overige zelfstandige naamwoorden worden soortnamen genoemd, en met kleine letter geschreven Instructievideo taalkundig ontleden, onderdeel zelfstandige naamwoorden Gemeenschappelijk zelfstandig naamwoord: In het land waar ik woon, is de doodstraf niet legaal. Voorbeeld 3: Proper Noun: Jean heeft Earl Grey gemaakt. Common Noun: Mijn vriend maakte mijn favoriete thee. Het verschil tussen bestaande zelfstandige naamwoorden en eigennamen kan als volgt worden samengevat. Betekenis

Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord dat een persoon of zaak als een individu, iets unieks benoemt. In de meeste gevallen worden eigennamen met een hoofdletter geschreven. Voorbeelden: Jan, Marie, Amsterdam, Vlaanderen, Rijksuniversiteit Leiden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, Bank Brussel Lambert, Nooit meer slapen, De zaak Zonnebloem Een bijzonder zelfstandig naamwoord is de eigennaam om een persoon, zaak of land aan te duiden. Julia, Marloes, Zweden, Frankrijk of Wikipedia. Deze eigennamen worden altijd met een hoofdletter geschreven. Het geslacht van een zelfstandig naamwoord We schrijven samenstellingen die met een eendelige naam beginnen als één woord. Ze kunnen een koppelteken krijgen om de naam beter uit de verf te laten komen. Bij een merknaam zetten we bij de VRT een koppelteken. Noordzeeconferentie Michelinster, Michelin-ster Patriotraket, Patriot-raket Belgacom-gids Duracell-batterijen Fortis-aandeel Lu-koekjes Samenstellingen met de naam van VRT-netten. Zelfstandig naamwoord, woordbenoemen, groep 5, groep 6, junior einstein, werkblad, taal, grammatica, downloaden, gratis, woordbenoeming, z

soortnamen / eigennamen - Vlaamse overhei

Zelfstandige naamwoorden zijn namen van mensen, dieren, planten en dingen. Ook aardrijkskundige namen horen er bij. De namen van mensen noemen we eigennamen Voor een bepaald zelfstandig naamwoord wordt vaak een bepaald lidwoord geplaatst en voor een onbepaald zelfstandig naamwoord wordt vaak een onbepaald lidwoord geplaatst. Voorbeelden zijn: mens, dier, plant, koek, week, winkel, bedrijf, liefde. Ook eigennamen, soortnamen, stofnamen en verzamelnamen zijn zelfstandige naamwoorden Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord waarmee een individuele persoon of zaak wordt aangeduid. Deze wordt onderscheiden van de soortnaam of het appellatief. De wetenschap die eigennamen bestudeert heet de naamkunde of onomastiek. De meeste eigennamen worden in talen die het Latijnse alfabet gebruiken met een hoofdletter geschreven. Hierdoor zijn ze in de schrijftaal goed herkenbaar. Het Duits vormt in dit opzicht een uitzondering: in deze taal worden alle zelfstandige naamwoorden met een h 1 GRAMMATICA 1 ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN 1.1 Eigennamen Eigennamen beginnen met een hoofdletter. Ze hebben over het algemeen geen meervoudsvorm. Je vous présente Antoine. (eigennaam) Geografische benamingen Geografische benamingen zijn eigennamen en zijn onveranderlijk. Ze worden over het algemeen voorafgegaan door het bepaald lidwoord Zelfstandige naamwoorden Zelfstandige naamwoorden zijn namen van mensen, dieren, planten en dingen. Ook aardrijkskundige namen horen er bij. De namen van mensen noemen we eigennamen. Enkele voorbeelden van eigennamen: Jan, Piet, Annie, etc. Dieren: kalf, hond, varken, maar ook: Fikkie, Bambi, Dombo, etc. Planten: azalea, ficus, afrikaantje, etc

Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden. Een bezitsvorm of genitief * maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen ( mijn broers fiets) en bij eigennamen ( Annie M.G. Schmidts verhalenbundel ). regelmatige vorm Volledig naar het Esperanto omgezette eigennamen krijgen altijd de O-uitgang: Anno, Petro, Teodoro, Mario... Ook niet naar het Esperanto omgezette eigennamen zijn zelfstandige naamwoorden, maar zij krijgen gewoonlijk niet de O-uitgang: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping Een bijvoeglijke bepaling of attribuut is in de taalkunde een woordgroep die iets zegt over een direct volgend of voorafgaand element. Dat element is meestal een zelfstandig naamwoord of eigennaam. Bijvoeglijke bepalingen zijn een zinsdeel binnen een zinsdeel; samen met het woord dat ze omschrijven - het antecedent - vormen ze een zinsdeel binnen de hoofdzin Zowel antroponieme eigennamen (die verwijzen naar mensen) als toponymische zelfstandige naamwoorden (die verwijzen naar geografische plaatsen), evenals handelsmerken, bijnamen, instellingen, namen van mythologische wezens, fictieve personages, planeten en sterren worden beschouwd eigennamen en worden met een hoofdletter geschreven

NT2 • Nederlandse grammatica • Eigennamen en zelfstandig

In dit onderdeel van de cursus Nederlandse grammatica leer je over het zelfstandig naamwoord. Je leert wat het zelfstandig naamwoord is en hoe je dit kunt herkennen. Je leert ook op welke plaatsen in de zin een zelfstandig naamwoord kan voorkomen. Wat is een zelfstandig naamwoord?: Zelfstandige naamwoorden drukken een zelfstandigheid uit Samenstellingen met zelfstandige naamwoorden. Samenstellingen bestaan vaak uit twee zelfstandige naamwoorden. De samenstelling aanvraagformulier is bijvoorbeeld een combinatie van aanvraag en formulier. Deze zelfstandige naamwoorden vormen samen een nieuwe betekenis. Daarbij geeft het rechterdeel (formulier) aan dat het gaat om een soort formulier

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar je altijd een lidwoord voor kunt zetten: (het) boek, (de) ijspret. Het gaat dan om concrete zaken als mensen, dieren en dingen (jongen, hond en muts), en abstracte zaken als gevoelens, tijdsaanduidingen, gebeurtenissen en denkbeeldige personen of zaken (verliefdheid, week, botsing of luiletterland) In principe is alles waar je een lidwoord voor kunt zetten een zelfstandig naamwoord. Verder zijn de volgende woorden ook zelfstandige naamwoorden: namen van personen (Peter, Anja), namen van plaatsen (Amsterdam, Sahara) en namen van bedrijven (Sony, Heineken). Een zelfstandig naamwoord kan tastbaar zijn of niet Een bijzonder soort zelfstandig naamwoord is de eigennaam, die gebruikt wordt om een bepaalde persoon of zaak mee aan te duiden, bijvoorbeeld André, België, Spar en Wiktionary. Eigennamen worden in veel talen (waaronder het Nederlands ) altijd met hoofdletter geschreven Het zelfstandig naamwoord (Romaanse term: nomen of substantief) is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft, in talen waarin zulke aanduidingen een aparte lexicale categorie (woordsoort) vormen Zelfstandig naamwoord (ZNW) Hoe herken je een ZNW? Een ZNW herken je aan de volgende eigenschappen: § je kunt er een lidwoord voorzetten (het boek, een boek); § je kunt het in het meervoud zetten (boek - boeken); § je kunt er een verkleinwoord van maken (boek - boekje); § je kunt er een bijvoeglijk naamwoord voor zetten (het dikke boek)

 1. Zelfstandige naamwoorden aanduiden in gegeven zinnen. Hoi! In dit filmpje leg ik uit wat een zelfstandig naamwoord is. Ooit al van gehoord? Na het filmpje zal het meteen wat duidelijker zijn. Veel kijkplezier! Veel liefs, Hannelore. Hannelore. Geen toegang tot dit filmpje
 2. Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord behoort tot de klasse van woorden gebruikt als namen voor specifieke of unieke personen, gebeurtenissen of plaatsen, en kunnen reële of fictieve personages en instellingen omvatten. In tegenstelling tot gewone zelfstandige naamwoorden,.
 3. Uitdaging. Wat is een zelfstandig naamwoord en wat zijn de basisregels van de spelling van zelfstandig naamwoorden?. Methode. Een zelfstandig naamwoord is een woord dat een zelfstandigheid aanduidt.Zo kan het bijvoorbeeld aanduiden: - een persoon of dier (man, vrouw, oom, hond) - een eigennaam (Gerrit, Coca Cola, Apple
 4. Een bijzonder soort zelfstandig naamwoord is de eigennaam, die gebruikt wordt om een bepaalde persoon of zaak mee aan te duiden, bijvoorbeeld André, België, Spar en Wiktionary. Eigennamen worden in veel talen (waaronder het Nederlands) altijd met hoofdletter geschreven. De overige zelfstandige naamwoorden worden soortnamen genoemd, en met kleine letter geschreven
 5. Eigennamen zijn zelfstandige naamwoorden (Jeroen, Utrecht, Oorlogswinter). Je kunt er een lidwoord voor zetten (de hond). Je kunt er meestal een verkleinwoord van maken (het hondje). Je kunt er meestal meervoud of enkelvoud van maken (de honden). Welke eigennaam.
 6. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar een lidwoord (de, het, een) voor kan staan. Soms realiseer je je niet dat voor een bepaald woord een lidwoord kan komen, bijvoorbeeld bij eigennamen (Jan, Petra, Nederland) maar eigennamen zijn wel degelijk zelfstandige naamwoorden
 7. Zelfstandig naamwoord Gepubliceerd door Kevin op 1 augustus 2016 1 augustus 2016 In deze les leer je zelfstandige naamwoorden herkennen en ontdek je dat er 2 soorten zelfstandige naamwoorden bestaan: soortnamen en eigennamen

Dit is een lijst met de 50 meest gebruikte zelfstandig naamwoorden in het geschreven Engels. Het leren hoe je deze zelfstandige naamwoorden gebruikt is een ed begin voor elke cursist Engels, die zijn Engelse woordenschat wil opbouwen. Zelfstandige naamwoorden bieden je een concrete manier om over de mensen, plaatsen en voorwerpen om je heen te praten Alleen als dergelijke zelfstandige naamwoorden de waarde van een eigennaam * hebben, krijgen ze een hoofdletter Zelfstandig Naamwoord: Verwante vertalingen: Andere vertalingen: proper name: eigennaam: Verwante woorden : eigennaam. eigennaam. noun. een naam waardoor men een mens, dier of ding zich van andere van dezelfde soort onderscheidt. eigennaam → proper noun; eigennaam. noun. The name of a particular person, place, organization or other.

Zelfstandige naamwoorden. Zelfstandig naamwoorden zijn namen van mensen, dieren, planten, dingen en begrippen (het verdriet - die Trauer) en eigennamen. Je kunt er een lidwoord (de, het, een) voorzetten. Het zelfstandig naamwoord wordt in het Duits altijd met een hoofdletter geschreven: der Mann; die Angst; Aan de orde komen: Geslacht ; Meervou Zelfstandig naamwoorden kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: zelfstandige naamwoorden en eigennamen. Een zelfstandig naamwoord is een woord dat wordt gebruikt om een klasse mensen, plaatsen, dingen of ideeën te identificeren. Het juiste zelfstandig naamwoord verwijst daarentegen naar de specifieke identiteit van een woord., we. Definitions of zelfstandig naamwoord, synonyms, antonyms, derivatives of zelfstandig naamwoord, analogical dictionary of zelfstandig naamwoord (Dutch Zelfstandig naamwoorden versus juiste naamwoorden. Verschil tussen zelfstandige naamwoorden en eigennamen kan voor sommigen een beetje verwarrend zijn omdat een eigennaam een soort zelfstandig naamwoord is. Aangezien zelfstandige naamwoorden en eigennamen in grammaticale termen echter twee soorten zijn, worden ze met verschil gebruikt vermeldenswaard dat het zelfstandig naamwoord kan naar een eigennaam.Bijvoorbeeld, de krant The Star shop Berry.Op hetzelfde moment, kan elke eigennaam gaan in een zelfstandig naamwoord.Bijvoorbeeld, de fysieke hoeveelheid volt om zijn naam te leren van de naam van de beroemde natuurkundige Volta, zoals gebeurde met de namen van wapens, zoals Colt, stelregels, Mauser, die is ontstaan uit.

Eigennaam - 7 definities - Encycl

eigennamen. Slide 2-Quizvraag. Welke lidwoorden ken je in het Duits. A. der. B. die. C. das. D. der - die - das. Slide 3-Quizvraag. Slide 4-Video. Slide 5-Tekstslide. Slide 6-Tekstslide. Het lidwoord ' der ' gebruik je voor zelfstandig naamwoorden die zijn: A. vrouwelijk. B. onzijdig. C. meervoud. D. mannelijk. Slide 7-Quizvraag. Het lidwoord. Vertalingen van 'zelfstandig naamwoord' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen De genitive (Nederlands: genitief) - ook wel de possessive 's genoemd - is een vorm van een zelfstandig naamwoord of eigennaam waarbij (')s aan het grondwoord is toegevoegd, met name om een bezitsrelatie aan te duiden.. De benaming genitive is taalkundig gezien eigenlijk misleidend. Het betreft hier niet de klassieke tweede naamval - ofwel genitief - zoals die bestond in het klassieke Indo. Een zelfstandig naamwoord heet zo, omdat het een naam geeft aan een 'zelfstandigheid'. Dit kunnen concrete zaken zijn: een persoon (opa, Jan) of dier (hond) , ding (huis, vork) of plaats (Den Bosch, badkamer). Maar ook abstracte zaken: gevoelens (verliefdheid), tijdsruimtes (uur), eigenschappen (hoogte), gebeurtenissen (ontmoeting) en denkbeeldige personen of zaken (heksen Woordsoorten in de krant Lees de zinnen. Noteer tot welke woordsoort de onderstreepte woorden behoren. (zelfstandig naamwoord = zn, bijvoeglijk naamwoord = bn, lidwoord = lw). 1 De nationale voetbalploeg is op weg naar het wereldkampioenschap. 2 Een putje in het slechte wegdek leidt tot een valpartij bij de wielrensters. 3 De handbalclub uit Sint-Truiden won de spannende finale bij de vrouwen

Namen: woordsoort Onze Taa

25-sep-2020 - Met dit werkblad oefenen leerlingen rond zelfstandige naamwoorden, eigennamen en bijvoeglijke naamwoorden Zelfstandige naamwoorden . Hoofdletter voor alle zelfstandige naamwoorden en voor alle woorden die zelfstandig gebruikt worden. das In-Kraft-Treten. alles Kleingedruckte (das) Lesen und (das) Schreiben . Woorden die hun zelfstandige status verloren hebben krijgen geen hoofdletter . Uns is angst und bange. Es nummt mich wunder. Persoonsnamen. Welkom bij dit filmpjeDit flimpje gaat over...Hallo!Wat is eenzelfstandig naamwoord?Een mens, dier, ding of gevoelJe kunt er altijd de, het of een voor zettenJe kunt er meestal een verkleinwoord van makenJe kunt het meestal in meer-voud of enkelvoud zettenEen paarvoorbeelden'Hond' is een zelfstandig naamwoordWant: De hond Het hondje De honden Rijst is ook een zelfstandig naamwoord, ook al.

naamwoord zn. 'woord dat een persoon of zaak noemt, De oude vertaling naam is nog te vinden in de samenstellingen eigennaam, Als wetenschappelijke en internationale term bestaat daarnaast het leenwoord adjectief. ♦ zelfstandig naamwoord 'substantief' Quiz name: Zelfstandig naamwoorden toets 1. Een zelfstandig naamwoord is een...(let op er zijn meerdere antwoorden goed) A mens B dier C ding D plant E Eigennaam 2. Welke woorden zijn zelfstandig naamwoorden A lopen B maan C Sophie D slaap E cactus 3. Welke woorden zijn zelfstandig naamwoorden A bed B huil C Rijn D lamp E heg 4. Welke. Elke persoon gebruikt dagelijks enkele honderden zelfstandige naamwoorden in zijn toespraak. Niet iedereen zal echter kunnen antwoorden op de vraag in welke categorie dit of dat woord thuishoort: eigennamen of zelfstandige naamwoorden, en wat is het verschil tussen hen. Ondertussen hangt niet alleen geschreven geletterdheid af van deze eenvoudige kennis, maar ook van het vermogen om correct te.

Zelfstandig naamwoord Onze Taa

Eigennamen verwijzen naar individuele entiteiten zoals personen, plaatsen of organisaties. Binnen de taalwetenschap gebruikt men de term eigennaam, waar anders veelal over naam gesproken wordt. In het Nederlands zijn woorden als Paul, Rotterdam en Greenpeace eigennamen Zelfstandige naamwoorden die alleen in het meervoud bestaan. clothes pliers 4. Zelfstandige naamwoorden die naar een groep mensen verwijzen. the committee the staff 5. Eigennamen. London Mitsubishi Als telbare zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud staan, worden ze meestal voorafgegaan door een lidwoord of een voornaamwoord. The. Eigennamen (Ahmed, Carla, Jansen, VARA) zijn bijzondere vormen van het zelfstandig naamwoord. bijvoeglijke naamwoorden. Een bijvoeglijk naamwoord geeft een kenmerk of eigenschap aan van een zelfstandig naamwoord. Het staat voor het zelfstandig naamwoord of in het naamwoordelijk deel van een gezegde. Voorbeelden. Die twee knappe jongens zijn.

Meer voorbeelden in: Zelfstandige naamwoorden; Eigen namen; Zinnen met eigennamen van mensen. Maria heeft een nieuwe baan gekregen.; NAAR Joseph hij repareert graag in zijn huis.; Antonio kocht een nieuwe auto.; Heb je gedag gezegd tegen Alberto voor zijn verjaardag?; Licht hij slaagde voor al zijn examens.; Dat is mij verteld Enrique Hij heeft een fortuin betaald voor zijn huis 6.4 Het geslacht van zelfstandige naamwoorden [Geciteerd uit de leidraad geschreven door Jan Renkema behorend bij het Elektronisch Groene Boekje 2.0] In deze paragraaf staan slechts enkele algemene regels waarmee in een aantal gevallen bepaald kan worden hoe naar een zelfstandig naamwoord moet worden verwezen

Taalwerkbladen van juf-hanna

video over het zelfstandig naamwoord: een lidwoord kun je niet voor een eigennaam zetten. Beantwoorden. Geef een reactie Reactie annuleren. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * Reactie. Naam * E-mail * Site zelfstandige naamwoordenWat zijnzelfstandige naamwoorden. Zelfstandig naamwoord. Zelfstandig naamwoorden staan in het woordenboek in het enkelvoud. Meervoudsvormen en verkleinwoorden kunnen wel opgezocht worden in een woordenboek, maar dan moet er bij het enkelvoud van het zelfstandig naamwoord worden gekeken. tafels - tafel; woordenboeken - woordenboek Zelfstandige naamwoorden met vast werkwoord 311 een pizza bestellen Zullen we vanavond een lekkere pizza bestellen? plannen maken Ze maken al plannen voor de volgende vakantie. een praatje maken Ze maakt altijd graag een praatje met de buren. reclame maken Dat bedrijf maakt reclame voor shampoo. respect hebben Je moet respect hebben voor andere mensen

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar een lidwoord (de, het, een) voor kan staan. Soms realiseer je je niet dat voor een bepaald woord een lidwoord kan komen, bijvoorbeeld bij eigennamen (Jan, Petra, Nederland) maar eigennamen zijn wel degelijk zelfstandige naamwoorden. Ook werkwoorden hebben in een zin soms een zodanige functie dat je er in die zin een lidwoord voor kunt zetten 4 Zoek in de cartoon andere zelfstandige naamwoorden (geen eigennamen) en noteer ze hier. Zet ze in het meervoud. Wat valt je op? 5 Welke eigenschap hebben de meeste zelfstandige naamwoorden? Ik Een wwg de leerlingen = lijdend voorwerp Ik heb de leerling gefouilleerd. leerling = zelfstandig naamwoord Je voegt er en bij (Je schrijft wat je hoort. Wat is een zelfstandig naamwoord? Het zelfstandig naamwoord gewoon een persoon, plaats of ding in een gemeenschappelijke, algemene wijze identificeert, zonder de noodzaak voor activering. Daarentegen worden eigennamen gebruikt om een specifiek persoon, plaats of ding te identifice

De Tweede Taalsymbolenkaart – vervolg | Fred Kelpin

Zelfstandige naamwoorden - taal-oefenen

 1. - je in gedachten vóór een zelfstandig naamwoord een lidwoord kunt zetten. - soms een heel werkwoord kan voorkomen als zelfstandig naamwoord. Ook moelijke zelfstandig naamwoorden vallen meestal in een van de volgende categorieën: - een persoon of dier - een eigennaam - een ding - een gebeurtenis - een plaats - niet-concrete dinge
 2. Taal-oefenboek Zelfstandige naamwoorden 61 (Paperback). Deltas Taal-oefenboek 61. Zelfstandige naamwoorden (9-10 j.
 3. Learn term:sustantivo = zelfstandig naamwoord with free interactive flashcards. Choose from 300 different sets of term:sustantivo = zelfstandig naamwoord flashcards on Quizlet
 4. Voor zelfstandige naamwoorden waar de hoeveelheid niet vak bekend is Fruit is healthy. 3. Voor eigennamen bv. landen, provincies, steden, straten, bergen, eilanden, talen, sporten, mensen He knows Sofie He speaks French He lives in Amsterdam He lives on Kerkstraat He climbed Mont Blanc

Zelfstandig naamwoord spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Zelfstandig naamwoord-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud voorkomen, maar er zijn er ook die alleen een enkelvoudsvorm hebben (zoals ijs, vastgoed, vee) of alleen een meervoudsvorm (zoals hersens, kapsones, paperassen). Ook eigennamen (Boudewijn, Dordogne, Woestijnvis) zijn zelfstandige naamwoorden abstracte zelfstandige naamwoorden. De gemakkelijkste zelfstandige naamwoorden zijn de namen van dingen die je kunt zien of aanraken: auto, gebouw, wolk, baksteen. Eigennamen en soortnamen Tot nu toe zijn alle voorbeelden van zelfstandige naamwoorden soortnamen, ze verwijzen naar een algemeen soort van dingen Zelfstandig naamwoord en werkwoord Zelfstandig naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk naamwoord. Voornaanwoord. Telwoord Voegwoord Voorzetsel Bijwoord Tussenwerpsel Toets woordbenoemen Oefenen met zinsontleden - woordsoorten Oefenen met zinsontleden - woordsoorten nakijk. Zinsontleden Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

Zelfstandig naamwoorden zijn woorden die een 'zelfstandigheid' aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen, dieren en dingen, maar ook abstracte zaken als gevoelens, tijdruimten, plaatsen, eigenschappen en gebeurtenissen. Ook namen zijn zelfstandig naamwoorden Taal-oefenboek Zelfstandige naamwoorden 61 samengestelde woorden vormen - Synoniemen zoeken - Eigennamen juist spellen - Meervouden vorme Start studying bijvoeglijk naamwoord/zelfstandig naamwoord. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Traducción — niet-telbaar zelfstandig naamwoord — de ingles — — Zelfstandige naamwoorden (of: substantieven) zijn woorden die een 'zelfstandigheid' aanduiden. Het kan hierbij gaan om personen, zaken, eigenschappen, gebeurtenissen, gevoelens enzovoort. Zelfstandige naamwoorden kunnen worden gecombineerd met een aanwijzend voornaamwoord die/dat Zelfstandige naamwoorden zijn woorden voor: - mensen (meisje / bakker) - dieren (paard / dinosaurus) - planten (tulp / appelboom) - dingen (tandenborstel / winkel / vuur) - abstracte zaken (zaterdag / liefde) - eigennamen (Edith / Tomatenstraat). Zoek de zelfstandige naamwoorden in de volgende zinnen. Je moet ze wel in de juiste volgorde invullen

Zelfstandig naamwoord - Wikipedi

Wanneer vrouwelijke zelfstandige naamwoorden soms een tweede naamvalsvorm aannemen is het steeds de sterke: moeders bril; tantes vertellingen; Maria's breiwerk. Men gebruikt ook, in plaats van de voorafgaande genitief, de persoonsnaam gevolgd door het bijvoeglijk naamwoord van bezitting: Piet zijn handschoenen; mijn zus haar of 'er of 'r of der of d'r raket; de Engelsen hun kolonies Het zelfstandig naamwoord in het Plattegonisch kent geen grammatikaal geslacht — ofwel Eigennamen kunnen in de tweede naamval staan. Aroma Europa Parispea Parijs. Afgeleide bijvoeglijke naamwoorden worden met -ne gevormd; geen hoofdletter Zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. Antwoorden. Opdracht 1. Liefdeabstract. Ogenconcreet. Armenconcreet. Waarheidabstract. Zekerheidabstract. Aardeconcree Zelfstandig naamwoorden zijn alle woorden waar je een lidwoord (de, het of een) voor kunt zetten én woorden die staan voor namen van personen, plaatsen en bedrijven. Dat zijn dus nogal wat woorden en daarom is het ook een zeer belangrijk grammaticaal onderwerp Meervouden op -s Er zijn ook nog zelfstandige naamwoorden die niet een meervoud op -en hebben, maar een meervoud dat eindigt op een -s.Je zet simpelweg een-s achter het enkelvoud, zoals bij decoratie (decoraties).Soms kan je de -s niet direct achter het woord zetten, maar moet er nog een apostrof (') tussen worden geplaatst. Dit doe je alleen bij woorden die eindigen op een klinker (a, i, o.

Extra theorie over het zelfstandig naamwoord. Related keywords: Extra theorie Extra oefeningen Soortnamen/eigennamen Het lidwoord Oefening: Zelfstandig naamwoor Het meervoud. Created by : Jules Hoefkens. Webmix users: 1 Users. Start Using This Webmix. Make this ad disappear by upgrading to Symbaloo PRO samengestelde zelfstandige naamwoorden. Samengestelde zelfstandige naamwoorden die als één woord worden geschreven, vormen het meervoud volgens dezelfde regels als enkelvoudige zelfstandige naamwoorden. Men voegt -s of-es toe, tenzij het woord eindigt op een -s in een onbeklemtoonde lettergreep. la bocacalle = de zijstraa Zelfstandige naamwoorden definiëren het onderwerp. Het gebruik van voornaamwoorden betekent moet u niet voortdurend herhalen het zelfstandig naamwoord. Zelfstandige naamwoorden. Een zelfstandig naamwoord verwijst naar een benoemde persoon, plaats of ding. Een voorbeeld van personen zijn mannen, vrouwen, jongens en meisjes Plaatsen als Concrete zelfstandige naamwoorden. Woorden verwijzen naar plaatsen, zoals eigennamen met inbegrip van namen van steden en landen of common zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar algemene gebieden of soorten plaatsen, zijn alle concrete zelfstandige naamwoorden. Ze kunnen ofwel meervoud of enkelvoud. Bijvoorbeeld, Montreal.

Video: Meester Nicky TV zelfstandige naamwoorden - YouTub

Verschil tussen zelfstandige naamwoorden en eigennamen

 1. Bijvoeglijk naamwoord | positie bijv. nw. l'adjectif - position . Het bijvoeglijk naamwoord staat in het Frans meestal achter het zelfstandig naamwoord. Dit in tegenstelling tot het Nederlands. De bijvoeglijke naamwoorden die een kleur aangeven en bijvoeglijke naamwoorden die van landen worden afgeleid staan ook altijd achter het zelfstandig.
 2. Klik het zelfstandig naamwoord/ de zelfstandige naamwoorden aan in onderstaande zin: Het huis werd door de nieuwe bewoners verbouwd. answer choices . huis, bewoners. huis, nieuwe bewoners. huis. nieuwe bewoners. Tags: Question 9 . SURVEY . 120 seconds . Report an issue . Q
 3. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden voor mensen, dieren, planten, dingen en begrippen. Ook eigennamen zijn zelfstandige naamwoorden. Eigennamen beginnen met een hoofdletter. Zelfstandige naamwoorden kun je verdelen naar soort. Mensen: zoon, zanger, dokter. Dieren: aap, lieveheersbeestje, slang. Dingen: stoel, broek, spijt, gevoel. Deze.
 4. Het zelfstandig naamwoord (Romaanse term: nomen of substantief, afkorting zn.) is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft, in talen waarin zulke aanduidingen een aparte lexicale categorie (woordsoort) vormen. 279 relaties
 5. Controleer 'Zelfstandig naamwoord' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Zelfstandig naamwoord vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 6. Gebruikt voor een zelfstandig naamwoord, is tout een bijvoeglijk naamwoord dat zich volgens het geslacht en het aantal aanpast aan het zelfstandig naamwoord. assistantplus.be U sed f or an independent no un, tout i s an adjectival noun that agrees in gender and nu mb er wi th the independent noun
Woordenboek Tilburgs dialect Wil Sterenborg1074 beste afbeeldingen van Taal/spelling in 2019 - Dutch

Eigennaam - de betekenis volgens Taaladvie

 1. Wat is een zelfstandig naamwoord - Vind het antwoord en
 2. samenstellingen met een eigennaam VRT Taa
 3. Zelfstandig naamwoord [2] - taal-oefenen
 4. Zelfstandige naamwoorden en eigennamen - Downloadbaar
Meervouden: woorden die eindigen op t of d
 • Hoe worden ritsen gemaakt.
 • Binary to braille.
 • Parkeren Amsterdam West.
 • Rocket League trading Prices PS4.
 • Cheops Openingsuren.
 • Beterschap man na operatie.
 • Campus boulders.
 • Epson printer installeren windows 10.
 • Colnago C64 2020.
 • Wat is geografische kennis.
 • Tonijn truffel pasta.
 • Jaarabonnement karten.
 • Volvo FH4 forum.
 • Amazon Spanje bestellen.
 • Vis kleurplaat Peuter.
 • Tekst in spiegelbeeld zetten.
 • M5 verzonken kop afmetingen.
 • Kruidvat waxstrips gezicht.
 • Douchegordijn met gewichtjes.
 • PaardenpraatTV 2019.
 • Nachtbus Almere.
 • Dikkertje Dap film Videoland.
 • Death Symbolic.
 • Gewicht bowlingbal.
 • Air Koryo tickets.
 • Tom Petty discography.
 • Bijlmerramp herdenking.
 • Kings Cup rules.
 • Barbie music youtube.
 • Rijontzegging door arts.
 • Kung fu fighting live.
 • HLH Histiocytose.
 • Rednose pitbull karakter.
 • Songs about dogs.
 • Betonmolen Makro.
 • Müller Krefeld.
 • PS2 ROMs.
 • Mattheüs 15 24.
 • Confituren.
 • Tweedehands fiets den haag Marktplaats.
 • Kookaburra schip te koop.