Home

ISAR PC

Functiebehoud in Transitie (FIT) BeterOu

 1. Een screening (ISAR-PC) die duidelijk maakt of er sprake is van een verhoogd risico op functieverlies in de komende 12 maanden. Een uitgebreide geriatrische beoordeling (Comprehensive Geriatric Assessment, CGA) tijdens een huisbezoek. Dit is een diagnostisch onderzoek naar de aanwezigheid van problemen die vaak bij ouderen worden aangetroffen
 2. Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe
 3. Although the ISAR-Primary Care (ISAR-PC) has moderate predictive value, application of the ISAR-PC is more efficient than selection based on age alone in identifying persons at increased risk of functional decline. This paper is a translated and adjusted versionbased on a publication in Journal of Clinical Epidemiology, 67 (2014) 1121-113

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt

Identification of senior at risk (ISAR) McCusker, J., Bellavance, F., Cardin, S., Trepanier, S., Verdon, J., and Ardman, O. (1999) Detection of Older People at. Abstract. Background: tools are required to identify high-risk older people in acute emergency settings so that appropriate services can be directed towards them. Objective: to evaluate whether the Identification of Seniors At Risk (ISAR) predicts the clinical outcomes and health and social services costs of older people discharged from acute medical units OPAh.10.a HKA werkgroep ouderenzorg 2010 pagina 1 van 2 10.a. GFI: GRONINGEN FRAILTY INDICATOR Instructie ontleend aan werkwijzen screening op kwetsbaarheid / RAAk-programma Westelijke Mijnstreek Het onderscheidend vermogen uitgedrukt in de AUC-range van de ISAR-PC was 0,67-0,70, en de kalibratie was goed. Van de deelnemende ouderen werd 40,6 % geclassificeerd als ouderen met een verhoogd risico op functieverlies. In het validatiecohort was de AUC range 0,63-0,64

De Tilburg Frailty Indicator (TFI) Mogelijkerwijs kan door het verrichten van effectieve interventies een verdere toename van kwetsbaarheid worden voorkomen of vertraagd, of ongewenste uitkomsten worden voorkomen o

(PDF) Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk--Primary Care (ISAR-PC) Research output: Contribution to journal › Article › Professiona Ihre Komplettbetreuung rund um den PC. Computerfachgeschäft, PC-Service, PC-Werkstatt, PC-Hilfe, PC-Beratun Clin Lung Cancer 2017 11 2;18(6):660-666.e1. Epub 2017 Mar 2. Department of Geriatric Medicine, Diakonessenhuis Utrecht, Utrecht, Netherlands. Background: Because of the time-consuming aspect of geriatric assessments, cancer specialists are seeking shorter screening tools to distinguish fit and frail patients.We analyzed the predictive value of the Geriatric 8 (G8) and Identification of. Door Anne-Mieke Penders, Doelgroeppanel Netwerk 100 Veel lokale en regionale welzijns- en zorgorganisaties zijn partners in Netwerk 100. Evenals de huisartsen, onderwijs en de doelgroep ouderen middels een afvaardiging vanuit het Doelgroeppanel Het Rotterdamse Gezondheidscentrum Ommoord heeft veel ouderen als patiënt. Om in kaart te brengen wie van hen wellicht extra zorg nodig hadden, screende een verpleegkundige ouderenzorg de patiëntenpopulatie boven de 75 jaar

Gezondheidsmeter - Vitaliteitswijzer Home : Vitaliteitswijze

Identification of Seniors at Risk (ISAR) score to predict

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar aan een cliënt informatie over een specifiek, psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie of autisme cote&cielの定番リュックサック「isar」のMサイズを1年半ほど使って、Sサイズに買い換えたので比較メモしておきます。 新しいリュックに買い換え。(同じリュックのSサイズ

Purpose. A self-reporting tool used to: Identify elderly patients (65 and older) at risk of adverse health outcomes, including: functional decline, revisits to the emergency department (ED), hospitalizations, institutionalization, and mortality within 6 months after being seen in the E Computer Vorort Service in ganz Landau An Der Isar PC Service in Landau An Der Isar Egal ob Privat oder Geschäftskunde wir helfen ihnen in Landau An Der Isar bei jedem PC Problem Negatief (0 - 1.5) Positief (2.0 - 7.5) Bij een positieve score wordt een vervolgtraject door middel van het uitgebreid geriatrisch assessment (CGA) aanbevolen (www.effectieveouderenzorg.nl) Predicitiemodel ISAR-PC ISAR-PC variable Ontwikkelings- cohort Validatiecohort ISAR-PC ISAR-PC AUC a * 0,67 - 0,70 0,63 - 0,64 Sensitiviteit a (%) 62,9 47,7 Specificiteit a (%) 69,4 72,7 PVW a.

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt

IsarComputer Geretsried - IsarCompute

 1. TFI, GFI, ISAR-PC, prisma7 LESA kwetsbare ouderen Inventariseren van de verwachting patiënt • Verwachting ten aanzien van eigen gezondheid • Verwachting ten aanzien van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. HA, Wvpk, POH Mantelzorger hierbij betrekken Bv. vragenlijst Mijnkwaliteit-vanleven.n
 2. Computer Vorort Service in ganz Hohenthann Bei Landshut, Isar PC Service in Hohenthann Bei Landshut, Isar Egal ob Privat oder Geschäftskunde wir helfen ihnen in Hohenthann Bei Landshut, Isar bei jedem PC Problem
 3. Elf huisartspraktijken in de interventiegroep en dertien praktijken in de controlegroep nodigden hun patiënten van 70 jaar en ouder uit om de ISAR-PC vragenlijst in te vullen. Zowel in de interventiegroep als in de controlegroep had 33% van de ouderen een verhoogd risico op functieverlies (1.209 in de interventiegroep en 1.074 in de.

ISAR-HP Publications PubFact

Het proefschrift beschrijft eerst een onderzoek naar de ISAR-PC, een eenvoudige vragenlijst voor het opsporen van ouderen met dreigend functieverlies. De voorspellende waarde blijkt redelijk en beter dan selectie op basis van leeftijd alleen Distribution of baseline variables of participants with an ISAR-PC score ≥ 2, by study arm (N = 2283). By Jacqueline J. Suijker (548184), Marjon van Rijn (548186), Bianca M. Buurman (189272), Gerben ter Riet (3639), Eric P. Moll van Charante (530873) and Sophia E. de Rooij (140389 ISAR-PC discriminates moderately and is well calibrated (Area under the receiver operating characteristics curve (AUC) range 0.63-0.64 in an independent validation cohort; p-value for calibration range 0.09-0.78; 34% of those screened were identified at increased risk (score ≥ 2). ISAR-PC was validated in Dutch FIT ISAR-PC-vragenlijst per post ISCOPE ISCOPE-vragenlijst per post OM U U-PRIM algorithme (multimorbiditeit, polyfarmacie, 'care-gap', FI) Zorg uit Voorzorg GFI-vragenlijst per post Ketenzorg Walcheren GFI-vragenlijst per post. Vergelijking interventies 23-Feb-18 Overeenkomsten 1 De Kanter kwam uit bij het eerstelijns transitie-experiment Functiebehoud In Transitie (FIT). Een succesvol project waarbij de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner van de huisarts een soortgelijke vragenlijst, de ISAR-PC, gebruikt om de kwetsbaarheid of risico hierop van ouderen thuis in beeld te brengen

Home - Netwerk10

 1. The ISAR-PC comprises four simple, self-rated questions on the dependence of ADL and IADL, impaired memory and age (70-75 years; 75-85 years; > 85 years) that can be rated on a score card (Table 1). At a cut-off of two points, the ISAR-PC reaches an optimum, with an area under the curve (AUC) of 0.70 (95% CI 0.68-0.71) (Unpublished data)
 2. o Screeningsinstrument: ISAR-PC (Identification of Seniors At Risk - Primary Care) GENERO: beknopt overzicht NPO-producten, november 2013 3 o Compleet geriatrisch assessment (CGA) o Zorgbehandelplan o Diagnostische protocollen (stappenplannen) ! De KIS.
 3. Toelichting wijziging. Versie 9: ISAR-PC toegevoegd. Alle dimensies van 4DKL toegevoegd. ICPC A49 toegevoegd. Versie 10: kloktekentest (Clock Drawing) Shulman vervangen door kloktekentest (Clock Drawing) Camdex

Kwetsbare ouderen opsporen loont medischcontac

 1. The ISAR-PC was used to measure the increased risk of functional decline and consisted of three elements. The first two elements, household help required and repeated aptness to forget, are yes/no questions where answering with yes increased the ISAR-PC score by 2.5 and 2, respectively
 2. Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk - Primary Care (ISAR-PC) 08/04/2015: Jacqueline J. Suijker, Bianca M. Buurman, Marjon van Rijn, Marlies T. van Dalen, Gerben ter Riet, Nan van Geloven, Rob J. de Haan, Eric P. Moll van Charante, Sophia E. J. A. de Rooi
 3. in de ISAR-PC (ISAR-Primary Care). De tweede stap in het FIT zorgmodel was het compleet geriatrisch assessment (CGA), inclusief de herkenning en prioritering van geriatrische condities door ouderen zelf. De derde stap was het opstellen van een individueel zorgplan op maat met multifactoriël
 4. Alle betrokkenen in dit board kunnen relevante registraties doen, via chat en beeldbellen eenvoudig met elkaar communiceren en zodanig efficiënt samenwerken; de zorgprofessional die de screening toewijst, degene die de Valanalyse doet, de zorgverleners die de geadviseerde behandeling uitvoeren, en natuurlijk de patiënt zelf en zijn eventuele mantelzorgers
 5. e what proportion of older adults recognize their falls risk and prioritize for fall-preventive care, and which factors are associated with this prioritization
 6. ISAR-PC (Identification of Seniors At Risk) - vragenlijst met drie vragen die voorspellend zijn voor een achteruitgang in het functioneren. 3 vragenlijsten (IM-E-SA (Intermed Self Assessment) plus GFI plus GWI (Groningen Well-being Indicator)) die ouderen in
 7. Het onderscheidend vermogen uitgedrukt in de AUC-range van de ISAR-PC was 0,67-0,70, en de kalibratie was goed. Van de deelnemende ouderen werd 40,6 % geclassificeerd als ouderen met een verhoogd risico op functieverlies
Comparison of 10 single and stepped methods to identify

Gezondheidsmeter - PREMS platform, platform PREMS : Algemee

Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen : de Identification of Seniors at Risk--Primary Care (ISAR-PC) Published in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 46(2), 113 - 121. ISSN 0167-9228. Autho De voorspellende waarde van ISAR-PC, een eenvoudige vragenlijst, blijkt redelijk en doeltreffender dan selectie op grond van leeftijd alleen. J.J. M. Suijker, Care for older people in Dutch General practice. Results from the FIT study, proefschrift UvA, 2016. ISBN: 978-94-6233-359-8

PC Reparatur in Landau an der Isar - MeinMache

-Screening-instrumenten (Trazag, GFI, ISAR-PC, RAI TFI, Prisma7): geen ouderenmishandeling -Protocol Ouderenzorg: geen aandacht voor signalering ouderenmishandeling . Ouderenmishandeling: discussie •Dilemma's -Schaamte, angst, gewenning bij slachtoffer -Onwetendheid, loyaliteitsconflict hulpverlene Bijlage: Bepalingenclusters ouderenzorg Uit de NHG-Tabel Bepalingenclusters versie 10, april 2015 Voor de meest actuele versie: raadpleeg de online viewer diagnostische bepalingen , vul bij ICPC A49 Andere preventieve verrichting in en zoek het gewenste cluster. Voor problematisch alcoholgebrui ISAR PC ( Primary Care) screent voor kwetsbaarheid door te vragen naar geheugenklachten, huishoudelijke vaardigheden, leeftijd. Pagina. Wat maakt het verschil? TZ. ELV b. ZH. Planbare zorg? Risico's? Is het ELV laag complex of kan het thuis met thuiszorg, of hoort het nog in het ziekenhuis

T1: F.I.T. Functiebehoud bij ouderen in de 1e lijn - ZonM

The accuracy for recommended cut off values ranged from poor (AUC = 0.556 ISAR-PC) to good (AUC = 0.865 gait speed). PRISMA-7 performed best over two reference standards, GP predicted adversities best. Stepped strategies resulted in lower prevalence rates and accuracy At Risk Primary Care (ISAR PC), the Frailty Index (FI), the InterRAI screener and gait speed were compared to three measures: two reference standards (the clinical judgment of a multidisciplinary expert panel and Fried's frailty criteria) and 6-years mortality or long term care admission. Data were used from the Dutch Identification of Frai

• Isar-PC . Stap 2: Assessment Bij (grote kans op) kwetsbaarheid een brede inventaristatie: •Easy Care •Intermed/Groningen welbevinden (UCARE) •Trazag •RAI •(G)OUD Huisbezoek absoluut meerwaarde ! Stap 3: Zorgbehandelplan uitgangspunten •Probleem->doel->acti Introduction. Comprehensive geriatric assessment (CGA) for older persons is increasingly being implemented in community settings [1, 2].CGA is a multidisciplinary, systematic procedure addressing the physical, psychological, functional and social conditions of older persons to create a tailored care and treatment plan (CTP) [3, 4].CGA in combination with interventional actions aim to prevent. functional decline (ISAR-PC score≥ 2). Observational data from primary care practices from a prospective cohort study (mean Katz score 2.70, SD 2.55) indicates that this would represent an effect size of 0.20. With an assumed ICC of 0.015 [17] and an expected cluster size of 100 participants per practice, the design effect woul

Identification of Seniors At Risk‐Primary Care (ISAR‐PC) screening instrument 46 International Myeloma Working Group frailty score (IMWG frailty score) 39 Kihon checklist (KCL) 26 , 36 , 4 The early identification of individuals at high risk for adverse outcomes by a Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) in resource-limited primary care settings enables tailored treatments, however, the evidence concerning its benefits are still controversial. The main objective of this study was to examine the validity and reliability of the Multidimensional Assessment of Older People in. ISAR PC ( Primary Care) screent voor kwetsbaarheid door te vragen naar geheugenklachten, huishoudelijke vaardigheden, leeftijd, recente ziekenhuisopname . 32 . Nek gebroken • Patiënt B, 76 jaar, met nekwervelfractuur, stabiel met kraag. Via GTU aangemeld voor triage High quality example sentences with identified by an identification in context from reliable sources - Ludwig is the linguistic search engine that helps you to write better in Englis

Video: Voorlichting (psycho-educatie) - Kenter Jeugdhul

Bijlage 1: Identification Of Seniors At Risk (ISAR PC) Bijlage 2: Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) Bijlage 3: Samenvatting CGA FIT Bijlage 4: Zorgbehandelplan Functiebehoud In Transitie (FIT) Bijlage 5: Logboek Functiebehoud In Transitie (FIT Figure 1 shows the relationship between the ISAR-PC score and adherence to the rules. The lines are obtained by (locally weighted scatterplot) smoothing. Each legend displays the odds ratio and the respective p value as estimated by the logistic regression model. For seven out of nine QIs, the association was positive, four of which (Q1, Q5, Q6, Q7) with a statistically significant association

Based on patient self-reports, adherence to the ACOVE fall-related indicators was poor, suggesting that the quality of evaluation and management of falls in community-dwelling older persons in the Netherlands is poor. The documentation of falls and fall-related risk factors was also poor. However, f ISAR-PC), een systematisch onderzoek naar 25 bij ouderen veelvoorkomende problemen en een protocol voor multidisciplinaire begelei-ding. De complete geriatrische analyse en de protocollen voor de verpleegkundigen en de huisarts zijn ook verwerkt in een digitale oude-renzorgmodule die samen met een ICT-partne Respons bij patiënten In de ISAR Primary Care (ISAR-PC-)validatiestudie is onderzocht of de ISAR-vragenlijst gevalideerd kon worden voor thuiswonende ouderen.7 Aan deze studie namen mensen van 70. niet van toepassing / ZZP 1 VV beschut wonen met enige begeleiding / ZZP 2 VV beschut wonen met begeleiding en verzorg. / ZZP 3 VV beschut wonen beg. en intensieve verzorg / ZZP 4 VV beschut wonen intens.beg. en uitgebr.verz / ZZP 5 VV beschermd wonen met intens. dementiezorg / ZZP 6 VV beschermd wonen intens. verzorg. en verp / ZZP 7 VV beschermd wonen zeer intens.zorg mn beg

- Wijze van screening (ISAR-PC, Prisma, EASYcare TOS etc) - Leeftijdsgroep waarin op kwetsbaarheid wordt gescreend: (60, 65, 70, 75 en ouder) • Primaire uitkomstmaten (kwaliteit van leven, (i)ADL), meetinstrumenten • Follow-up duur: 12, 18, 24 maande Jacqueline SUIJKER of Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (AMC) | Read 42 publications | Contact Jacqueline SUIJKE NEW DELHI: Some of Abbott's high-end stents will no longer be available in India, with the company halting imports of the products from Thursday because of price limits set on them, ET has learnt. By discontinuing its Xience Alpine brand, Abbott becomes the first company to officially stop imports of the drug-eluting cardiac stents on account of the price curbs

cote&cielのリュック「isar」をMからSサイズに買い換えたので比較メモ。体への負担を考えるならSがベスト

Bijlage: Bepalingenclusters ouderenzorg, versie 10 Voor de meest actuele versie: raadpleeg de online viewer diagnostische bepalingen, vul bij ICPC A49 Andere preventieve verrichting in en zoek het gewenst score Ident.SeniorsAtRiskPrimCa(ISAR-PC) Code diagnostische bepalingen: 0-L: 2809: score MiniNutritionalAss (MNA) screening: Code diagnostische bepalingen: 0-L: 3328: score PRAFAB deel 1 (urineverlies) Code diagnostische bepalingen: 0-L: 3329: score PRAFAB deel 2 (impact) Code diagnostische bepalingen: 0-L: 3012: score risicotest. Jacqueline J. Suijker, Bianca M. Buurman, Marjon van Rijn, Marlies T. van Dalen, Gerben ter Riet, Nan van Geloven, Rob J. de Haan, Eric P. Moll van Charante, Sophia E. de Rooij, Een gevalideerd screeningsinstrument voorspelt functieverlies bij thuiswonende ouderen: de Identification of Seniors at Risk - Primary Care (ISAR-PC)Identification of seniors at risk — primary care: a validated.

Identification of Seniors At Risk RehabMeasures Databas

May 7, 2019 - HFTEK MP234C-N Quadruple 4 Monitor desk mount stand holder bracket control center for screen monitor 15 to 27 inches with VESA 75/100: Amazon.co.uk: Amazon.co.uk You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them

 • Big Green Egg Medium Compleet.
 • Golfset heren.
 • Haringvlietbrug afgesloten 2020.
 • Oud brood in de oven.
 • Rugby termen.
 • Fur Real Friends Lulu de Kat.
 • Wandeling Boerenijsje.
 • Tajine groenten.
 • Kaart New England USA.
 • Wiki Mississippi John Hurt.
 • Interne organen.
 • Feestzalen Hasselt.
 • Connect PS3 controller to Android.
 • Primavera Botticelli.
 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk getuigen.
 • Fruit liedje.
 • Wandelroutes Couvin.
 • Ricinus communis zaden.
 • Salt movies anesthesia.
 • Brochure maken gratis.
 • Overtuigen Engels.
 • FOP.
 • Rode esdoorn prijs.
 • Compeed koortslip bijsluiter.
 • Slijtstok papegaai.
 • Gevlekte naaktslak.
 • Multi split airco 3 binnenunits LG.
 • A2 formaat pixels.
 • Tate McRae.
 • Spina bifida gevolgen.
 • P2000 Haarlem.
 • Heksenopleiding Arcen.
 • Schoonspringen Olympische Spelen.
 • Sloep kopen Friesland.
 • Huur opzeggen voorbeeldbrief.
 • Atcx tolkamer.
 • HLH Histiocytose.
 • Aansluiting regenwaterput.
 • Golfset heren.
 • Basketbal bar.
 • IPad hoes Kruidvat.